Нови европейски норми за етикетите на пчелния мед

Въвеждат се нови правила при етикирането на меда, като поленът вече няма да се изписва като съставка на пчелния мед, тъй като е негов естествен съставен елемент. Това предвижда постановление за изменение и допълнение на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Нови европейски изисквания са причина за новите изменнеия. Част от тях е на етикета да бъде посочена страната или страните на произход, където е бил добит медът.
Изискванията влизат в сила от 24 юни 2015 г. Продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди тази дата могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата.

Comments

comments