Нови две специалности в ЮЗУ Благоевград за медицински сестри и акушерки

Правителството предлага на Народното събрание да приеме решение за преобразуване на факултета „Обществено здраве и спорт“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“.
В новосформираното звено ще се преподава бакалавърска степен по две нови специалности – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
Предложението за преобразуването е на Академичния съвет на висшето училище и е подкрепено с положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. С откриването на факултета ще се създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването както в региона, така и в страната.

Comments

comments