Нови данъци ще пълнят общинските бюджети

Нови данъци ще пълнят общинските бюджети. Като целта е общините да са финансово по-независими и да представят по-качествени услуги на хората. Това е залегнало в проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г., който е подготвен от Министерството на регионалното развитие. Един от проблемите, набелязани в стратегията, е недостигът на финансови ресурси на местно равнище.

В стратегията се предлага общините да имат и по-голяма свобода при определяне размера на местните данъци и възможност да прилагат стимули и санкции в данъчната политика. Като например данъчни облекчения за определен кръг граждани. Само по този начин местните власти могат да отчитат своята специфика и да влияят върху местното икономическо развитие, пише в стратегията.

Comments

comments