Новият директор на „ДГС Първомай” е Стоян Дагалов

Стоян Дагалов е новият директор на „ДГС Първомай”. Досегашният зам.-директор на „ДГС Петрич” инж. Стоян Дагалов поема управлението на „Държавно горско стопанство Първомай”. Той сменя на поста инж. Христо Коларов, чийто договор междувременно е прекратен. Управленско решение стои в основата на кадровата промяна. Стоян Дагалов е магистър по горско стопанство от Лесотехническия университет в София. Има над 20 години професионален опит в системата на горите. Започва работа в „ДГС Кресна” като началник на горско-стопански участък. В продължение на три години е зам.-председател на Поземлената комисия в гр. Петрич. В периода 2001-2011 г. работи като лесовъд на частна практика. От 2011 до 2013 г. е старши лесничей в „ДГС Първомай”, а от 2013 г. до момента – зам.-директор на „ДГС Петрич”.

Comments

comments