Нивата на реките ще се повишат

Поради дъждовете, които ни очакват, нивата на реките в Южна и Източна България ще се повишат. През изминалото денонощие речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. По-значителни повишения на водните нива има във водосборите на реките Искър (в горното и средното й течение – Дунавски басейн) и Струма и Места (Западнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. В Западнобеломорски басейн – днес и през следващите два дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се повишават.

Comments

comments