Не се очаква повишение в цената на дървата за огрев за предстоящия сезон

Пред БНР инженер Дамян Дамянов, директор на Югозападното държавно горско предприятие каза, че има готовност от 300 000 пространствени кубика, а в момента са предоставени около 20 000 – 25 000 кубика или 10% от предвидените дърва за огрев, тъй като активният сезон на търсене все още не е започнал.

„Нашите цени не са повишени в сравнение с миналата година и са задържани в същите нива – тези за широколистните дърва са от 30 до 40 лева , а за иглолистните от 20 до 30 лева без ДДС в зависимост от спецификата на отделните горски стопанства.“, поясни още той.

След като закупят дърва, хората трябва да платят за превоз на частни транспортни фирми. По думите на Дамянов, цените за потребителите на дървесина, които сами си отсичат дърва за огрев през зимата след съответните разрешителни, са значително по-ниски, но все по-малко хора имат тази трудоспособност и го правят.

За да бъдат сигурни, че дървата им са отсечени легално, потребителите трябва да следят за положена контролна горска мярка, както и сложени контролни пластмасови пластини с идентификационен номер. Трябва да им бъде издаден и превозен билет от служител на съответното горско стопанство.

Comments

comments