Незаконните гаражи в Дупница трябва да се премахнат до 15 септември

До 15 септември 2016 година всички собственици на незаконните гаражи в обхвата на жк. Бистрица трябва да ги премахнат, информираха от пресцентъра на Община Дупница. Причината е в предстоящото изпълнение на проекта, който Община Дупница спечели за реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, спортни площадки и други на стойност 5 626 663,66 лева. Реализацията е част от Инвестиционната програма на Дупница за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година.

Над 160 са незаконните клетки, които са разположени в района и които трябва да бъдат премахнати. След 15-и септември, ще започне принудителното премахване от Община Дупница като всички разходи за това ще бъдат за сметка на собствениците им, на които ще бъдат наложени и имуществени санкции съгласно ЗУТ. По проект, в периферията на жк. Бистрица пък ще бъдат изградени 100 гаражни клетки, които ще могат да бъдат наемани. Ще бъдат увеличени и бройките на паркоместата, които в момента са 977 паркоместа, а след ремонтните дейности ще бъдат до 1558.
Припомняме, че освен надземната инфраструктура, ще бъде направена и подземна, включваща подмяна на канал и водопреносна мрежа.

Comments

comments