Незаконна сеч на тополи по поречието на Струма край Петрич

При извършена проверка от рутинно естество на 28 април в дърводобивен обект по поречието на река Струма, в обхвата на ТП „ДГС Петрич”, контролни звена на ЮЗДП установяват сеч на тополова дървесина без издадено позволително. Нарушението е констатирано в непосредствена близост до обекта, в който фирма извършва редовен добив на дървесина. Дървесината и пъновете са маркирани с контролна горска марка с червена боя. Рзпоредено е на директора на ТП „ДГС Петрич” да извърши необходимите дeйствия за откриване на нарушителя, на който да бъде съставен акт. Потърсени са писмени обяснения от виновните длъжностни лица. Те ще представляват дисциплинарни наказания съгласно Кодекса на труда. Ръководството на ЮЗДП предприе спешни мерки за усвояване на отсечената дървесина, която се намира на място, за да се предотрати похабяването й. Проверката продължава и след приключването й ЮЗДП ще предостави допълнително информация.

petrich-news.com

Comments

comments