Незаконен добив за въглища беше спрян след сигнал на граждани

Гражданин на Бобов дол сигнализираха в Министерството на енергетиката за нерегламентиран добив на въглища, заместник-министър Жечо Станков разпореди незабавна проверка на място, съобщи пресцентърът на ведомството.
Експертен състав на енергийното ведомство, съвместно с местната полиция, са установили, че сигналът на гражданите е основателен.
Като контролиращ орган енергийното ведомство ще изготви констативен протокол, с който ще се предприемат действия за установяване на географското разположение на незаконните минни изработки, както и попадането им в границите на съседна концесионна площ.
Очаква се да бъдат наложени административно-наказателни актове, според действащото законодателство, на лицата, извършващи добива на подземни богатства без предоставени права.
Вчера са били обсъдени промените в Закона за подземните богатства, които ще позволят ефективно задържане на нарушителите, а не само съставянето на актове на хора, които нямат имущество. На срещата са присъствали областният управител на Перник Ирена Соколова, представители на Министерския съвет, на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи и на Министерството на икономиката.
Като втора стъпка, след изготвянето на промените в Наказателния кодекс, се обмисля чрез изменения в Закона за подземните богатства да бъде въведен начин за проследяване на продаваните природни богатства чрез сертификати или персонални номера на концесионерите, или задължения към складовете, които съхраняват добитите количества, да разполагат с видеокамери с денонощен режим.

Comments

comments