Недоволни земеделци от община Петрич в готовност за протестни действия

Протестна декларация бе изпратена до Министъра на земеделието и храните, Държавен фонд земеделие и Народното събрание. Недоволни земеделски производители от община Петрич искат спешни мерки, касаещи кандидатстването на земеделските стопани по схемите за директни плащания кампания 2016 година. В декларацията производителите посочват, че през настоящата година редът за представяне на документи, доказващи правното основание за ползваните площи е променен, като е въведен ограничителен срок – 15.02.2016 година.

„Всички ние сме направили необходимото, така че в срок и в пълнота да представим изискуемите книжа в Общинска служба „Земеделие“ – град Петрич. Част от нас са извършили многоразово заявяване, т.е. подавани са различни имоти в различни дати /но отново в рамките на предвидения срок/. Оказва се обаче, че технически е невъзможно заявяването изцяло на посочените и обработвани от нас имоти! Като причина за това бе изложено обстоятелството, че техническата обработка на информацията не е извършена своевременно! Иначе казано информацията за обработваните имоти не е въведена в електронната система, поддържана от ДФ „Земеделие“, поради което е невъзможно да заявим немалка част от обработваните от нас имоти! По наши изчисления около 60% от заявените документи, представляващи правно основание не са обработени!“, посочват в декларацията си земеделските производители от Петрич.
„Уверенията, които получаваме от страна на обслужващата процеса администрация са за коригиране на проблема но в „…в най-кратък срок!…“ – каквото и да означава това! Обективно обаче, кампанията е със срок до 15.05.2016 година без налагане на санкции! Добре известно е, че след тази дата, всеки един от бенефициентите ще търпи санкция! Санкцията ще е факт най-малкото поради обективната техническа невъзможност за извършване на обработката в така ограничения административно срок! Касае се за хиляди декари площ! Всички ние ще търпим вреди и санкции по вина на администрацията! Администрация, която впоследствие ще налага и санкции поради собствената си неизправност!“, алармират в декларацията си до земеделския министър производителите.
Те са притеснени че евентуални санкции, които ще понесат ще се отразят негативно на финансовото им състояние.
„Голяма част от нас са и зърнопроизводители, ползващи и съответно кредитиране! Голяма част от нас разполагат и със съответната механизация, която трябва да обслужват и изплащат! Голяма част от нас имат поети ангажименти, които трябва да изпълняват!“, казват земеделците от Петрич и отправят молба до министър Танева, Парламента и директора на ДФ „Земеделие“ да бъде извършена корекция в електронната система „исак“, като бъде подадена в пълнота заявената от производителите информация. Те настояват и да се предприемат подходящи мерки, които да гарантират упражняването на правата и задълженията им /било чрез удължаване на срокове или по друг начин/.
В случай, че съответните държавни структури не предприемат нищо производителите заплашват че ще сезират европейската комисия, както и ще претендират правата си по съдебен път.
„Освен това сме в готовност да предприемем протестни действия, включително и чрез блокиране на главен път Е-79“, категорични са земеделските производители от района на Петрич.

Comments

comments