На 15 март започна подмяната на водопроводната мрежа на ул. “ Александър Стамболийски“, в участъка между ул. „Подполковник Спиридонов“ и ул. “Шаркьой“.

По време на подготвителните дейности за поставяне на допълнителни спирателни кранове на кръстовището (сн.1), вчера кметът на община Разлог инж. Венцислав Гърменов и зам.-кметът г-н Иван Гюров проведоха работна среща на място с управителя на “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Благоевград – инж. М. Петров.
“Основен приоритет на Община Разлог и ВиК – Благоевград е качеството на водата, която достига до крайните потребители. Програмата на двете институции предвижда резултатите от предприетите мерки и действия, да доведат до намаляване загубите на питейна вода, подобряване и непрекъснато водоснабдяването на домовете, а крайните потребители да не се съмняват в характеристиките на използвания ресурс.”, коментира г-н Иван Гюров.
Представителите на двете институции направиха анализ на ремонтните дейностите до момента, както и прогнози за предстоящи планови дейности, свързани с намаляване загубите на питейна вода в град Разлог.
Във връзка с ремонта на водопровода на улица “Александър Стамболийски” бяха извършени подготвителните дейности, целящи ограничаване на района с нарушено водоподаване и осигуряване на захранването с питейна вода на потребителите в странични участъци.
През последния месец в част от кварталите на град Разлог ВиК дружеството изпълни поредица от мерки за зониране на водопроводната мрежа.
Паралелно с ремонтните дейности по водопроводната мрежа, ВиК-операторът започва изграждане на диспечеризирана система за контрол за подаваната питейна вода от водоизточника в местността “Извора” към трите изравнителни резервоари на град Разлог и резервоара на с. Баня.
Система за мониторинг и управление на нивата на напорните водоеми на гр. Разлог и с. Баня, цели елиминиране неконтролирано преливане от резервоарите и да се намали значителното водното количество, което се черпи от водоизточника. В резултат на понижаване налягането във водопроводната мрежа, ще се редуцира и броя на авариите.
За осъществяване на мониторинг на всички резервоари се монтират датчици за ниво, които чрез безжична интернет мрежа ще подават сигнал към централен диспечерски център в гр. Благоевград. Захранването ще се осъществява от нови фотоволтаични системи.
С помощта на системата ще се регулира водоподаването към населените места – в пикови моменти в резервоарите ще постъпва по-голямо количество вода, а при намалено потребление водното количество ще се редуцира. За целта на довеждащите водопроводи ще се монтират нови спирателни кранове с ел. задвижки, които ще се управляват дистанционно.
„Убеден съм, че със съвместни действия и усилията за намаляване загубите на вода, зад които стои екипът на ВиК- Благоевград, двете институции ще постигнат желания резултат- за подобряване качеството на водата.“, подчерта инж. Гърменов.
До края на година прогнозите са насочени също към понижаване процентните загуби на питейна вода в град Разлог и с. Баня с 40 – 60 %, дължащи се на преливане от резервоарите.

Comments

comments