На сайта на МОН вече са публикувани резултатите от изпитите след седми клас

Родителите и учениците вече могат да проверят резултатите от изпитите след седми клас.
Това може да направите на сайта на МОН. Оценката може да се провери като се въведат ЕГН и входящ номер от изпита на сайта на министерството.
Публикувани са оценките и по български език и литература и по математика.

Comments

comments