На последната редовна сесия Обс-Благоевград прие промените в Интегрирания план. Една от важните промени за изграждането на православен храм също бе приета от съветниците

Днешната сесия на общинския съвет е последна в този състав на местния парламент. Съветниците днес разгледаха 44 точки, свързани с депозирани в ОБС граждански молби, ПУП-ове, доклади на комисии.
ОбС-Благоевград единодушно одобри промените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. На последната сесия за този мандат всички благоевградските съветници гласуваха „За“ предложените изменения в плана.
Една от залегналите промени в този план е изграждането на православен храм в част от терена на бившите казарми, това бе и едно от трите предложения , които направи адв.Илко Стоянов в началото на септември. Финансирането за изграждането на храма ще бъде осигурено от Община Благоевград.
Второто му предложение за изграждане на нова транспортна схема за градския транспорт, включваща цялостно обновяване на автопарка и изграждане на обществени паркинги също бе прието от съветниците.
Единственото от трите предложения на Стоянов, което за момента е отказано е да бъде заложено изграждането на съвременен индустриален парк, предпочитано върху общински земи , тъй като в момента общината не разполага с подходящи общински терени, където да бъде изграден.
Сред другите включени обекти в плана са подлез за квартал „Грамада”, хотел с трибуни при стадион „Христо Ботев”, спортна база в местността „Ягоденица” в село Зелен дол, изграждане на релсово пасажерско транспортно съоръжение с въжено задвижване към м. „Зайова поляна”, основен ремонт на Зоопарк- Благоевград и възстановяване и рехабилитация на градски парк „Ловен дом” с прилежащата към него сграда на Обсерваторията.

Comments

comments