На петия ден на експедицията „Симитлия – от Древността до наши дни” участниците посетиха с. Брестово

На петия ден на експедицията „Симитлия – от Древността до наши дни” участниците посетиха с. Брестово, където разгледаха манастирския храм „Свети Архангел Михаил”. Има сведения, че там дейците на ВМОРО укривали американската мисионерка. В с. Тросково (част от което е и Брестово до 1946 г.) се води и сражение между върховистите и четниците на Сандански.

В спомените си Яне казва: „Там през деня бяхме предадени. Дончо дойде със 78 души. Имах сякаш предчувствие, че Дончо ще дойде. Сънувах един сън и бях уверен, че ще стане нещо. На вечерта селяни си приказваха, че аскер имало къде местността Кръста, та отишли да видят накъде ще отидат. Аз веднага се сетих, че това е Дончо… Призна ми се, че Дончовите хора били близо – в къщата на Спасе. Заповядах на момчетата да пазят. Отидох с едно момче близо до тая къща: в тъмното изпоизкачаха Дончови хора, та едвам се избавих. Цяла нощ трая престрелка и на другия ден до пладне един с бяла кърпа приближи – убихме го. Най-сетне се оттеглихме…”

След това участниците от групата посетиха с. Сушица, където разговаряха с местни хора, които им разказаха, че в едни колиби над селото – известни като „Мисстоунските колиби”, се е укривала Мис Стоун. Според възрастните хора селяните от селото ходели да взимат пелените на бебето на Катерина Цилка и да ги перат, а след което ги връщали. В с. Крупник участниците разгледаха експонатите от музея на Крупник.

Comments

comments