На Обединение „Лот 3.2 проект“ е възложен идейния проект на АМ „Струма“

Вече е избрана фирма-изпълнител за изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“, съобщиха от МРРБ.
След приемане на работата на комисията, назначена за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за участъка в Кресненското дефиле от Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“, за изпълнител на обществената поръчка е определено Обединение „Лот 3.2 проект“.
Цената, която е предложена за предоставянето на посочените услуги от участника, определен за изпълнител, е 953 946 лв. без ДДС, а срокът за тяхното изпълнение е постановен да бъде 168 дни.

Comments

comments