На днешния ден – 28 април

По време на Първата световна война химически оръжия се използват в неимоверна степен. Женевската конвенция от 1925 година забранява използването им, но не и производството и съхранението им.
По време на Втората световна война се използват химически агенти от Хитлер за масово изтребление. Химически оръжия са използвани при различни случаи от държави и терористи. През 1992-1993 година е създадена конвенция за изготвяне забраната на производство и съхранение, която влиза в сила през 1997 година.
Това се случва именно преди 18 год. на днешната дата – 28 април.
От този момент насетне Организацията за забрана на химическите оръжия инспектира и унищожава химически оръжия, като по този начин прилага конвенцията. До сега към нея са се присъединили 189 държави.
Конвенциите и работата на Организацията за забрана на химическите оръжия дефинират използването на химическите оръжия като табу според международното право.
Последните събития в Сирия, където бяха използвани химически оръжия, подчертаха нуждата да се подобрят усилията при унищожаването на такива оръжия.
Все още обаче има страни, които не са членове на Организацията за забрана на химическите оръжия.
Някои страни не съблюдаваха крайния срок за унищожаване на техните химически оръжия. Това се отнася особено за САЩ и Русия.

Comments

comments