На днешната дата – 14 май: през 1948г. Изразел се обявява за независима държава

На тази дата през 1948г. с резолюция на ООН е сформирана единствената в света еврейска държава, която до ден днешен е в постоянен политически и военен конфликт със заобикалящите я мюсюлмански държави, които не са съгласни с нейното съществуване. Израел се намира в центъра на т.нар. Израелско-арабски конфликт, който е определящ за цялата му външна политика. Началото и причините на този конфликт са обект на множество спорове, но като цяло има две оформени гледни точки. Първата е, че Израелско-арабският конфликт започва след създаването на ционисткото движение и последвалите го вълни от еврейски имигранти към т.нар. Обетована земя. Втората: Конфликтът е предизвикан от арабския национализъм, чиято основна цел е да обедини всички арабски народи в единна нация, сплотени от общ език, религия и култура. Сам по себе си арабският национализъм е остър противник на съществуването на израелската страна, а именно в отричането й се набира голям процент от сплотяването и поддържането на плама към общия враг.

Comments

comments