Национална среща в Хасково събира представители на ученически съвети и парламенти от цялата страна

Съюз на учениците в България, с подкрепата на община Хасково, организира национална среща на ученическите съвети и парламенти на 21-23 октомври в град Хасково, като част от поредица национални срещи, които ще бъдат проведени с домакинство от различни общини.
Основни цели на националните срещи са споделянето на опит, дискутирането и предлагането на решения за важни проблеми в системата на училищното образование, чрез представяне на ученическото мнение и развиването на всеобхватен поглед и нестандартно мислене. Цели се още реализирането на структурен диалог с представители на държавните и местни органи на властта, учителската, родителската и директорската общности. Също така ще бъдат подготвяни национални инициативи в подкрепа на ученическото участие.
Националната среща в Хасково ще се проведе в конферентната зала на хотел „Родопи“.
Участие в националната среща ще вземат 56 ученици (по двама от всяка област), заедно с още десет хасковски ученици като домакини, на възраст между 14 и 19 години от цялата страна, които са амбицирани да помогнат за по-добро образование и повече ученическо участие в процесите на вземане на важни решения. Всеки ученик може да кандидатства за участие до 11 октомври, чрез регистрационна форма, която може да открие на сайта на Съюз на учениците в България : nusbg.weebly.com
На срещата е поканен министъра на образованието и науката г-жа Меглена Кунева; представители на местната власт; представители на директорската, учителската, родителската и студентската общности; неправителствени организации с предмет на дейност ученическо и младежко, гражданско участие; представители на OBESSU и други.
По време на срещата ще се обсъждат важни въпроси, като ролята на ученическия съвет в училище, начините за успешно взаимодействие между учениците и органите на местна власт, национална инициатива за почитане на международния ден на учениците 17 ноември и други.
Основен акцент на срещата ще бъде ученическото доброволчество и дарителство. Участниците ще осъществят доброволческа инициатива в полза на своите съученици от Хасково. Наред с това те ще дарят малка сума средства в подкрепа развитието на определен от тях ученически съвет от страната.

Comments

comments