Национална конференция посветена на 160 години от рождението на Зигмунд Фройд

Национална конференция, посветена на 160 години от рождението на Зигмунд Фройд ще се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски“ на 21-22 април 2016г. от 10.00 часа в зала 412 на УК 1. Темата на форума е „Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано“.
В конференцията ще вземат участие учени от Философския факултет и Факултета по изкуства към ЮЗУ „Неофит Рилски“, Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, представители от Института за изследване на обществото и знанието към БАН, председателят на Националния съвет на религиозните общности в България, учители и ученици от ПГ „Найден Геров” – град Лом и ПГТХТ „Никола Стойчев” –град Разлог.
Разнообразието на участниците, както от различни научни области, така и по възраст, красноречиво говори за актуалността на наследството на Фройд и нуждата от такива форуми.

Comments

comments