Национален форум: „Предизвикателствата пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура“ ще се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 12 април от 9.30 часа в 114 зала на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се открива национален форум под надслов: „Предизвикателствата пред развитието и разпространението на българския език, литература и култура“.
Форумът е организиран в чест на 40- годишнината на Югозападния университет и 25-годишнината на Филологическия факултет, съвместно с дирекция „Азбуки“, Института за български език на БАН и Асоциацията на българските училища в чужбина. Предвидени са три секции с научни доклади и кръгла маса по проблемите на българския език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм, в която ще се включат лектори по български език от Югозападния университет, които са преподавали в чуждестранни университети от Пекин до Лондон и от Сегед до Украйна. Ще бъде излъчено и видео на децата при Българския образователен и културен център „Свети Климент Охридски“ в гр. Вашингтон, САЩ.

Comments

comments