„Народна мебел “ ООД и публичната продан обявена от община Благоевград предизвикаха бурни дебати на днешната сесия на Обс- Благоевград

„Народна мебел” е в центъра на постоянни скандали от приватизацията му през 2003 г. Те бяха свързани с изтичане на секретна информация за стойността на ЕООД-то, интереса към дружеството на кипърска офшорна фирма и т. н. Спорна е славата и на основния му акционер К. Арнаутски, който е от най-слабо популярните бизнесмени на Благоевград.
Днес казуса стана повод за скандали и на редовната сесия на Обс-Благоевград.В точка 8 от дневният ред беше заложено Предложение № 60-00-130/19.03.2015г., относно уведомление с вх. № 69-00-183/10.03.2015 г. от „Народна мебел“ ООД за прекратяване на публично оповестен конкурс на един етап за продажба на 10 611 дяла, представляващи 35% от капитала на дружеството,докладващ – Албина Анева- Томова – Председател на КССК. Веднага след нея думата взе упълномощеният представил на „Народна мебел“ ООД адвокат Калин Везенков, който изведе мотивите си за отмяна на процедурата за публична продан на дружеството, заради съществени нарушения и по-конкретно липсата в описа на имуществото на 4 недвижими имота и един автомобил на обща стойност около 600 000 лв., това според него е нарушение вследствие на което общината ще бъде ощетена от процедурата.
Адвокат Албина Анева , отговори на изказването,че няма основание да се отменя вече обявената и проведена процедура, а съдът е този който трябва да определи законосъобразността в случая. На коренно различно мнение беше адвокат Илко Стоянов, който заяви, че след като съществуват активи, които не са обявени, описани и висят някъде – тръжната процедура трябва да бъде отменена.Той добави още,че не трябва да се гледа кой , какъв е, а да се провери какво се е случило, тъй като председателят на Обс – Радослав Тасков намекна, че самият мажоритарен собственик на дружеството е скрил умишлено съществуването на тези активи.Много логична реплика получи в отговор на изказването си Тасков, отново от адв.Стоянов, че тези активи са налице в публичните регистри и лесно могат да се открият, дори да не са упоменати от Арнаутски,като това създава съмнение защо оценителят не ги е открил сам.
В поредица видео-материали ще ви покажем как протекоха дебатите, както и интервю с адвокат Калин Везенков, упълномощен представител на „Народна мебел“ ООД

Comments

comments