Направиха първа копка на нова модерна пречиствателна станция в Черниче

До три месеца жителите на село Черниче ще се радват на нова пречиствателна станция. Евроселото на 2012 г. ще се сдобие с европречиствателна станция, чиято първа копка бе тази сутрин. По проект „Изграждане на пречиствателно съоръжение за битови отпадни води” ще бъде изградена станцията. Първата копка направиха кметът на Община Симитли-Апостол Апостолов, кметът на село Черниче-Иван Вишанов и общинският председател Владимир Христов. Отец Спас и отец Бисер отслужиха тържествен водосвет за здраве и успех на доброто начинание. Изпълнителите на проекта „Агромах” ЕООД също бяха на новата строителна площадка. Финансирането на проекта е на стойност 1 500 000 лева и е от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони”.

Comments

comments