Наличните пари в трезорите са рекордно високи

Наличните пари в банките вече са с рекордни размери. Банковата система завършва 2015 г. с рекорден обем ликвидни активи, а банките с гръцко акционерно участие са възстановили напълно ликвидните си позиции, пише „Стандарт”. Новината се посочва в последното издание на БНБ “Банките в България”. Като през последното тримесечие на 2015 г. ликвидните активи отчитат най-голям абсолютен ръст от 10 години насам. Към 31 декември 2015 г. ликвидните активи в банките достигнаха рекорд от 27,7 млрд. лв. Само от октомври до декември се увеличават с 2,6 млрд. лв., или с 10,4%. “Основните фактори за това бяха прирастът на привлечените средства от домакинства и предприятия вследствие на бюджетни трансфери към тях и управлението на междубанковите експозиции”, консттаират от БНБ. За банките от първа група, в която участват петте най-големи по активи, коефициентът на ликвидни активи е 35,71%, за втора група коефициентът е 37,18%, а за трета – 45,49%. В края на 2015 г. всички банки поддържат покритие на депозитите с ликвидни активи от поне 20%. Банките изпращат 2015 г. и с ръст на възвръщаемостта на активите и на собствения капитал. Към края на 2015 г. по отношение възвръщаемостта на активите на банките се наблюдава повишение до 1,03% от 0,89% в края на 2014 г. Възвръщаемостта на собствения капитал нарасна до 7,8%, след като капиталът беше увеличен с по-нисък темп от ръста на печалбата.

Comments

comments