Най-много бездействат младежите в България и Италия

Най-много бездействат младежите в България и Италия, най-малко в Холандия и Дания, показва европейската статистика.
„Скоростта“ на бездействие на младите хора в ЕС на възраст 15-24 години варира от 32,6 на сто в Холандия и 38 на сто в Дания – до близо 73% в България и Италия, отчита анализ на Евростат за пазара на труда в ЕС през 2014 г.

Около 58% от мъжете и жените в тази възрастова група, или 32,4 млн. души в ЕС, са били икономически неактивни през посочения период, отчита анализът. Една от най-важните причини обаче за тази икономическа неактивност е фактът, че в тази възрастова група хората повече предпочитат да се образоват, отколкото да работят.

Икономически неактивните млади европейци в по-голяма степен са били от женски пол – около 16,6 милиона, а мъжете са били 15,8 милиона, отчита Евростат.

Около 28 милиона от младите европейци на възраст 15-24 години въобще не се интересуват от работа. Други около 2 милиона желаят да работят, но не търсят работа. А останалите – желаят да работят, но не веднага.

По официални данни на НСИ в края на 2014 г. у нас е имало малко над 718 хиляди млади хора във възрастовата категория 15-24 години. От тях през миналата година средно образование са завършили близо 53 хиляди момчета и момичета, а студентите у нас през 2014 г. са били малко над 270 хиляди.

По най-груби сметки това означава, че стотици хиляди млади българи на възраст до 24 години след завършването на средното си образование – нито учат, нито работят.

В средата на месец май бе оповестено национално изследване, което показа, че 22% от младите на възраст между 15 и 24 г. – около 170 000 души, не работят, не учат и не се квалифицират. Tези младежи са определени от някои изследователи като млади хора със статус нула.

По данни на експерти – на европейско ниво съотношението между цялостното равнище на младежка безработица и дела на дългосрочно безработните младежи през 2014 г. на възраст 15-24 години е било 3 към 1, тоест един от всеки трима безработни младежи в ЕС е бил дългосрочно безработен. В България това съотношение е по-близо до 2 към 1, тоест един от всеки двама младежи у нас е бил дългосрочно безработен.

Comments

comments