Над 3000 нарушения за 4 месеца на големите строежи след направена проверка

За 4 първите месеца на годината трудовите инспектори са извършили 609 проверки в строителството на трите автомагистрали – „Марица”, „Струма” и „Хемус”. Тяхната проверка е засегнала и „Метрополитен, „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, но също така други строителни обекти с големи изкопни работи, съобщиха от ГИТ.
Наетите в тези обекти са 24 297 работници и служители, което е около 1/5 от всички 124 000 наети в сектор „Строителство” според данните на НСИ. Тези обекти са особено рискови заради опасността от свличане на земни маси и работата на височина. На тях много често работят по няколко фирми, което също създава рискове за безопасността на работещите при липса на съгласуван план за безопасност при работа между всички работодатели.
Установени са 3128 нарушения. От тях 2314 са свързани с безопасните и здравословни условия на труд, а 814 – с трудовите правоотношения. Секторът е един от малкото, в който делът на нарушенията по безопасността на труда е по-голям от този по трудови правоотношения (нередности в трудовите договори, проблеми със заплащането, почивките и отпуските, по разпределението на работното време). Инспекторите са издали 3025 задължителни за изпълнение предписания с конкретни срокове за изпълнение. Последващите проверки са установили, че в повечето случаи те са премахнати.

Comments

comments