Над 3 млн. лв. за образование от бюджета на Община Симитли

7 664 921 лева е размерът на проектобюджета за 2016 на Община Симитли. Той е с около 400 000 лева по-голям от миналогодишния.

Приходите, които се очакват от имуществени данъци са 430 500 лв., а от неданъчни приходи – 850 500 лв.

Разходът, който е планиран за „Образование”, е 3 152 898 лв. , а за опазване на околната среда 1 065 900лв. Сред приоритетите на общинското ръководство и през следващата година са образованието, социалното осигуряване, строителството, благоустройството, здравеопазването и културата.

Бюджeтът на Община Симитли зa 2016 г. бe oбcъдeн днec. Oбщecтвeнoтo oбcъждaнe ce cъcтoя в зaceдaтeлнaтa зaлa нa oбщинaтa.

Така предложеният бюджет подлежи на промяна в съответствие с исканията и отправени предложения от гражданите, кметските наместници, ръководители на бюджетни звена и дейности.

Comments

comments