Над 200 000 кубика дърва осигурява ЮЗДП за новия отоплителен сезон

200 000 пространствени куб. метра дърва за огрев има готовност да предостави на домакинствата през новия отоплителен сезон Югозападното държавно предприятие. Количествата са ориентировъчни и при повишено търсене с наближаването на есенно-зимния период държавните горски и ловни стопанства могат да предложат допълнителни обеми. Продажбата на дърва се извършва през цялата година, но летните месеци са най-активният период, в който хората бързат да осигурят отоплението си за зимата. Във всички държавни горски и ловни стопанства към ЮЗДП е създадена организация, така че да бъдат удовлетворени нуждите на физическите лица с дърва. Директната продажба от временен склад в гората се извършва по одобрени ценоразписи за всяко териториално поделение. Цените остават същите като миналата година. Твърдите широколистни видове – бук, дъб, цер, габър, се предлагат от 30 до 40 лв. за пространствен куб. метър в зависимост от специфичните условия на района, отдалечеността на сечището от населено място и разходите за добив. При меките широколистни видове – върба, бреза, топола, трепетлика и иглолистните дърва цените са в границите от 16 до 25 лева за пространствен кубичен метър. Върху всички посочени цени се начислява 20% ДДС. Купувачите заплащат също разходите за транспорт, товарене и разтоварване на дървесината. Освен закупуване от склад и тази година ЮЗДП чрез териториалните си поделения предоставя възможност на живеещите в малките населени места сами да си добият дърва. Продажбата на стояща дървесина „на корен” се осъществява по списъци, изготвени от кметовете на общини и населени места. Това е най-изгодният начин, при който цената в отделните стопанства е от 10 до 18 лв. за пространствен куб. метър при широколистните и от 4 до 13 лв./пр. куб. метър за иглолистните видове. Има обаче ограничение, наложено от закона – тези дърва са само за собствени нужди, хората нямат право да ги продават. Необходимо е също лицето да притежава и съответната квалификация за работа в горите. Продажбата „на корен” има сезонен характер и обикновено е по-интензивна през месеците септември и октомври.

Comments

comments