Наднормено запрашване на въздуха в пет града в страната

В пет града в страната беше отчетено наднормено запрашване на въздуха. Това съобщи на електронния си портал Изпълнителната агенция по околна среда. Фини прахови частици извън нормалните стойности са измерени във Видин, Перник, Плевен, Пловдив и София. Стойностите са между 1,06 и 1,2 пъти над средноденонощната норма, като най-високи са в централна част на Перник.

Comments

comments