Надзорът на безплатното саниране се оказа платен

Консултантските услуги за надзор на безплатното саниране в държавната програма не са предвидени във финансовите разчети на правителството. За това алармира председателят на Камарата на строителите в България инж. Иван Бойков пред в. “Сега”.
“При структурирането на дейностите и мерките по енергийна ефективност, които покрива националната програма, не са заложени средства за задължителния строителен надзор на тези обекти. Проблемът е, че и общините не са предвидили средства в бюджетите си”, обясни Бойков. Оказва се, че общините нямат и експертен капацитет за това да организират работата и да наемат фирми надзорници. Всъщност става дума за контрол по изпълнението на строително-ремонтните дейности.
В момента в общините се правят обследванията на сградите, които вече са сключили договори с Българската банка за развитие (ББР). При една от последните работни срещи във Варна са били поставени проблеми, възникнали в хода на работата. Сред тях е именно този за непредвиденото финансиране за строителен надзор на всички обекти, който е задължителен по закон за строежите от първа до четвърта категория. В тях попадат всички многофамилни жилищни сгради независимо от начина на строеж, застроената площ и броя етажи.
Справка в регистъра на ББР на заявените искания за участие в програмата показва, че в него са записани 1354 сдружения. А вече подписаните договори между банката и собствениците са за 1220 сгради. Последните контракти са сключени през миналата седмица със сдружения в Хасково, Варна, Габрово, Сливен, Благоевград, Сливница, Симеоновград и Видин. Санирането на първата сграда вече започна – на 23 юни в Благоевград, където регионалният министър Лиляна Павлова даде старт на строителните дейности. На 2 юли ББР получи одобрение на първите 150 млн. евро заем от Банката за развитие на Съвета на Европа. Предстои ББР да договори и следващите траншове по националната програма.
Според данните над 20 хиляди жилищни сгради в България имат нужда от мерки за енергийна ефективност. От тях малко под 19 хиляди са панелни. Става дума за жилищно строителство по т.нар. индустриален способ отпреди 1989 г. На този фон експерти коментираха, че заявените сгради за саниране до момента дори са малко.

Comments

comments