Нагласите към ромите у нас не са крайни, но будят тревога

В обществените очи политиците имат явна вина за проблемите с ромите.Негативното отношение към ромите е групово и принципно. Нагласите спрямо тях не се различават съществено в различните групи на обществото, като хората с по-благоприятно житейско положение дори са и по-отчуждени. Нагласите остават далече от крайности, но будят тревога.
Казусите около Гърмен и „Орландовци” са дали определено отражение върху резултатите. На въпроси, свързани с това важни постове в държавата и в полицията да бъдат заемани от роми близо 20% от българите биха приели тази възможност, докато около 70% остават на обратното мнение.
Още по-изразени са отрицателните нагласи в личната сфера. На въпроса биха ли се оженили за ром само 9% отговарят положително, докато 85% отговарят отрицателно. Сред етническите българи само 4% заявяват, че биха сключили брак с представител на ромското малцинство. И при турците делът остава много нисък – само 6%.
Отрицателното отношение преобладава в по-големите населени места. Именно там ромите живеят в гета и това събужда неприязън. Гетата създават и усещане за привилегированост пред закона, което е допълнителен фактор за отрицателните нагласи.
Партийните различия също не влияят съществено върху нагласите. Дори и сред привържениците на ДПС преобладава неблагосклонното отношение към ромите, макар и не в толкова сериозна степен. Това се дължи и на факта, че сред техните симпатизанти попадат най-много роми.
20% от запитаните заявяват, че лично са пострадали от ром, а 77% – че не са. Близо половината от интервюираните пък твърдят, че имат познати роми, с които са в добри отношения. При хората с по-високо образование този процент е по-нисък – вероятно поради факта, че социалната им среда по-рядко ги поставя в ситуация да установят контакт с роми.
Към началото на юли, около скандалите с Гърмен и Орландовци, 34% са намирали сериозна заплаха за етническия мир в България, а 47% – не. 39% са съгласни с твърдението, че ромите са най-големият проблем на България, а 50% са на обратното мнение.
Повече от 60% от хората споделят мнението, че ромите не могат да се интегрират дори и при усилия от страна на държавата. Над половината от хората споделят мнението, че политиците нарочно предизвикват проблемите между българи и роми, а 27% не са съгласни с това твърдение.
На тоз фон 25% се съгласяват с мнението всички роми да бъдат изгонени от България, а 57% са на обратното мнение. Мнозинството не изпада в крайности, но около събитията в Гърмен и „Орландовци” една четвърт от пълнолетното население на страната е било готово да се съгласи с изгонването им. 21% пък се съгласяват, че отношението към ромите у нас е несправедливо,а 62% са на обратното мнение.

Comments

comments