Навлизането на иновативни лекарства у нас отнема три години

България е страната с най-дълъг срок за въвеждане на иновативни терапии след регистрацията им на европейско ниво в ЕС. Средно забавянето на достъпа на българите до иновативни медикаменти е 956 дни или близо три години, колкото е и в Румъния. За по-голямата част от останалите страни-членки срокът е под две години, а в държави като Дания, Швейцария и Австрия – около 100 дни или девет пъти по-бързо, отколкото у нас.

Такава статистика изведоха днес от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) по време на работна среща между фармацевтичната индустрия и държавата, организирана от асоциацията.

Като се изключи бавното темпо, с което новите лекарства достигат до българските пациенти, достъпът у нас е сравнително добър. От общо около 70 регистрирани иновативни терапии на европейско ниво в момента, в България вече се реимбурсират около 30 от тях, т.е. над 40%. За сравнение в Румъния са допуснати едва 8%, но в Норвегия и Австрия – около 90%.

България продължава да е на едно от последните места в Европа и по публични разходи отделяни за лекарства на човек. За болнично лечение на един пациент през 2011 г. са били предвидени около 60 евро, докато в Швейцария тази сума е около 480 евро, в Германия – около 360 евро, в Гърция – около 355 евро.

Comments

comments