Набиране на персонал за социалното предприятие по проект „Създаване на социално предприятие „Югозападни новини“ – стрийминг онлайн медия”

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-01

Сдружение с нестопанска цел „Сбъднати мечти” в качеството си на бенефициент по проект „Създаване на социално предприятие „Югозападни новини“ – стрийминг онлайн медия” BG05M9OP001-2.010-0625, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз, обявява набиране на персонал за  социалното предприятие 

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-01

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-02

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-03

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-04

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-05

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-06

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-07

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-08

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-09

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-10

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-11

ДОбява персонал СП-ЮЗН-s obrazci-12

Comments

comments