Муса Палев, Ахмед Башев, Арбен Мименов, Алиосман Имамов също със забрана за влизане в Турция

Турският сайт „Хабер Гюндже” публикува списък с имена на 143 български граждани със забрана да влизат в Турция, Това са политици, духовници, настоящи и биши кметове и общински съветници. В забранителния списък фигурират и имената на настоящи и бивши кметове от Благоевградска област Галиб Мисирков /Дъбница, Благоевград/, Ибрахим Палев /Белица, Благоевград/, Арбен Мименов /Вълкосел, Благоевград/, Нуретин Мусов /Якоруда/ и на петима настоящи и бивши съветници – Ажар Мустафа /с. Дебрен /, Халил Мусов /Вълкосел/, Емил Гулев /Гоце Делчев/, Съби Айвазов /Сатовча/, Савко Манов /Ваклиново/., пише 24 часа

Ето и част от списъка:

Политици

Ахмед Доган, Делян Пееевски, Айдън Алиев – Плевен, Кадир Джалил Кадир /Завет/ Юнал Лютви /Харманли, Юнал Тасим /Момчилград/, Осман Ахмед Октай /Силистра/, Гюнер Тахир /Разград/, Емел Етем /Разград/, Хасан Адемов /Исперих/, Неджми Али /Кърджали/, Рамадан Аталай /Разград/, Мехмед Дикме /Кърджали/, Алиосман Имамов /Благоевград/, Четин Казак /Търговище/, Несрин Узун /Бургас/, Джевджет Чакъров /Асеновград/, Рафи Агуш /Смолян/, Нихат Кабил /Разград/ Дауд Осман /Разград/, Хюсеин Хамди /Силистра/, Фикрет Шабанов /Кърджали/, Корман Исмаилов /София/, Дурхан Мустафа /Бургас/, Муса Палев /Благоевград/, Хасан Хаджихасан /Велико Търново/, Ахмед Башев /Благоевград/, Нигяр Джафер /Разград/, Невин Хасан /Силистра/, Рушен Риза/Варна/, Мустафа Карадайъ /Смолян/

Духовници

Насуф Насуф /Крумовград/, Неджати Али /Монтана/, Абдулах Салих /Пазарджик/, Мехмед Сами /Разград/, Мюдесир Каксин /Силистра/, Турхан Хасан /Стара Загора/, Енвер Исмаилов /Търговище/, Недим Генджев /бивш главен мюфтия/, Билал Дарджан /Добрич/.

Настоящи и бивши кметове:

Шукран Идриз /Кирково/, Себихан Мехмед /Крумовград/, Ремзи Хюсеинов /с. Савин, Разград/, Насуф Махмуд /с. Сокол , Силистра/, Танер Али /Антоново, Търговище/, Нуридин Исмаил /Шуменско/, Галиб Мисирков /Дъбница, Благовевград/, Ибрахим Палев /Белица, Благоевград/, Арбен Мименов /Вълкосел, Благоевград/, Нуретин Мусов /Якоруда/, Георги Стафенов /Карнобат/, Акпер Сюлейманов /Разградско/, Добри Стефанов /с. Северци, Добрич/, Бейсим Шукрю /Разградско/, Мюмюн Искендер /Минерални Бани, Хасково/, Бейтула Сали /Владиимировци, Разград/, Сезгин Алибрям /с. Искра Силистра/, Фахри Адемов /Мадан/, Мухлиз Сеербез /Стамболово/.

Comments

comments