МТИТС обяви Конкурс за ученическо есе на тема “Какво ми дава и какво ми взима Интернет”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията стана ясно, че обявява конкурс за ученическо есе на тема „Какво ми дава и какво ми взема Интернет“. Конкурсът е само част от поредицата събития, посветени на 150 годишнината от създаването на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и 135 години от членството на Република България в него.
Участниците трябва да са ученици на възраст до 19 години. Младите автори могат да представят една авторска творба, написана на български език до 3 стандартни машинописни страници.
Авторът на най-оригиналното есе, което отговаря за критериите на конкурса, ще получи предметна награда на стойност 150 лева. Крайният срок за приемане на творбите е 30 октомври 2015 година. Условията за провеждане на конкурса са публикувани на интернет страницата на МТИТС https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=700&id=8400.

Comments

comments