Москов с подкрепа от Световната здравна организация за реформите

Световната здравна организация официално подкрепи реформата в здравеопазването и финансовите й параметри, съобщи пресцентъра на здравното министерство след среща на министъра Петър Москов и регионалния директор на СЗО за Европа Жужана Якоб в бюрото на организацията в Копенхаген.
Жужана Акоб е предложила помощ на българското здравно ведомство за подобряване на ефективността на разходите в здравната система, организация на спешните реакции при трансгранични заплахи за здравето, превенцията на тютюнопушенето сред подрастващите и подобряването на достъпа и качеството на здравните услуги за хора от уязвими групи.
Москов и регионалния директор на СЗО са обсъдили също и следващия договор за двугодишно сътрудничество за периода 2016/2017 г. Той ще включва приоритетни области като психичното здраве и намаляването на разпространението и употребата на наркотици сред подрастващите, превенцията на туберкулозат, репродуктивното здраве и достъпът до лекарства и здравни технологии.
От СЗО потвърждават и че предстои водещи експерти от организацията да посетят България, за да помогнат на място за „оптимизирането и повишаването на ефективността на здравната система в България.“

Comments

comments