ММС си връща собствеността на НСБ „Цар Самуил“

„Национална спортна база“ ЕАД, чиято собственост е НСБ „Цар Самуил“ изпрати комисия, която да си върне фактическата власт върху спортната база в Петрич. Наемателят „ЕТНО“ ООД не допусна комисията да влезе в спортната база, затова дружеството, чийто принципал е ММС, започва съдебна процедура за прекратяване на договора за наем и въвеждане във владение.
Комисията на НСБ ЕАД беше придружена от представители на Община Петрич и РДВР Благоевград. Предаването на имота от представител на наемателя „ЕТНО“ ООД трябваше да бъде извършено в 11.00 часа на 01.04.2016 г., според изпратеното от управителя на фирмата Величка Минева уведомление на 15.02.2016 г.
До едностранно прекратяване на договора за наем на НСБ „Цар Самуил“ от собственика се стигна в началото на февруари 2016 г. след като бяха установени редица нарушения и неизпълнение на инвестиционната програма, заложена в него. На 4.02.2016 г. НСБ ЕАД връчи на управителя на фирмата наемател „ЕТНО“ ООД нотариална покана за едностранно прекратяване на договора и посочване на дата и час за предаване на имота.
„Национална спортна база“ ЕАД започна проверка за изпълнението на инвестиционната програма за спортната база в Петрич в средата на 2015 г. В града бяха организирани протести от страна на граждани и представители на ОФК „Беласица“ срещу ползвателите на спортната база с мотивите, че не са допускани до терените, а целият имот се използва не по предназначение. В резултат на проверките, за които максимално съдействие оказа Община Петрич беше установено, че освен неизпълнение на инвестиционната програма в размер на 2 369 000 лв., са извършени строително-монтажни дейности без никакви разрешителни. Наемателят е преустроил почивната станция, част от базата в балнеосанаториум, за което няма разрешение от собственика. Част от имота, функционираща като кафе-сладкарница, се преотдава на трети лица, на което фирмата-наемател няма право. Повечето спортни съоръжения са занемарени и не се използват по предназначение. Стадионът с лекоатлетическа писта с обща площ 32 000 кв.м е в лошо състояние и негоден за експлоатация. Съществуващият голям басейн е разрушен, а съоръженията около него представляват строежи, които са станали опасни за здравето и живота на гражданите. Салонът за обща физическа подготовка с размери 25/12 м. се използва за складово помещение.
„В случая със спортна база „Цар Самуил“ има констатирани нарушения, които не могат да бъдат подминати. Спортните бази, които държавата отдава, под наем трябва да бъдат използвани за развитие на спорта. Когато това не се случва, ще действаме безкомпромисно“, каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Според него е редно всеки наемател или концесионер да спазва параметрите на инвестициите, които сам е предложил към договорите си.
„Желанието на жителите на община Петрич е да имат достъп до спортната база в града. По този повод беше организиран и мирен протест. Спортната общественост, родители и деца ежедневно поставят въпроса на дневен ред и чакат резултат“, коментира кмета на Община Петрич Димитър Бръчков. Той съобщи, че общинската комисията, извършила проверка на НСБ „Цар Самуил“ е отказала да издаде удостоверение за търпимост на незаконните строежи в базата. „Надявам се, че казусът ще бъде разрешен по начин, който няма отново да ощети жителите на община Петрич“, добави той.

Историята
Вследствие на проведен конкурс за определяне на наемател на 25 юли 2012 г. е сключен договор за наем между „Национална спорта база“ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор – Петър Божилов и „ЕТНО“ ООД, представлявано от управителя – Величка Минева, за НСБ „Цар Самуил“ – гр. Петрич, с прилежаща площ от 60 000 кв. м.
Към НСБ „Цар Самуил“ принадлежат множество обекти – хотел/почивна станция на 3 етажа с площ от 1 230 кв. м; административна сграда с площ 90 кв. м; двуетажна сграда със спортно предназначение с площ от 540 кв.м; пристройка към спортната сграда с площ от 100 кв.м; сграда със салон за баскетболни тренировки с площ 648 кв.м; салон за обща физическа подготовка с размери 25/12 м; павилион за закуски с площ 80 кв.м; стадион с лекоатлетическа писта с обща площ 32 000 кв.м; басейн с изграден коктейл бар с размери 50/20 м; тренировъчен футболен терен с площ 5 890 кв.м; открита площадка с кортова настилка с площ 1 250 кв.м; площадка за хандбал с площ 1 250 кв. м; тенис корт с размери 36/20 м. Месечният наем определен за наемателя е в размер на 2 780 лв. с включен ДДС, като наемателят се задължава да изпълни Инвестиционна програма в размер на 2 369 000 лв. Договорът се сключва за срок от 10 години.
През октомври 2014 г. одитен доклад на Министерството на младежта и спорта дава препоръка договорът за наем да бъде прекратен. Докладът констатира множество нарушения, между които и фактът, че сключването на договора не е съгласувано с министъра на младежта и спорта.
На 01.04.2015 г. комисия, назначена от изпълнителния директор на НСБ ЕАД Пламен Манолов, извършва проверка на НСБ „Цар Самуил“ на място и установява нарушения по отношение на предприетите строителни работи от страна на наемателя по договора, липси на разрешителни документи и архитектурни и конструктивни становища за голяма част от извършените строително-монтажни дейности. Същевременно в НСБ ЕАД не е представяна регулярна документация за извършването на инвестиционната програма, заложена в договора и тя се смята за неизпълнена към този момент. Комисията установява, че сградата на почивната станция, част от обекта е преустроена в санаториум.
През есента на 2015 г. обществеността в Петрич и представители на ОФК „Беласица Петрич“ и Граждански инициативен комитет – град Петрич, подкрепяни от местните власти, организират публични протести срещу наемателя на НСБ „Цар Самуил“, защото не са допускани да използват стадионите и съблекалните в спортната база. Футболният клуб и Гражданският комитет изпращат и отворено писмо до министъра на младежта и спорта, в което изразяват опасенията си, че спортната база не се използва по предназначение.
През декември 2015 г. ръководството на „Национална спорта база“ ЕАД се обръща към Община Петрич с молба да му бъде предоставена информация какви разрешителни са издавани от Община Петрич и ДНСК Благоевград на името на „ЕТНО“ ООД за строително-ремонтни дейности в спортния обект. В случай, че такива документи няма, НСБ ЕАД моли да бъде извършена проверка по компетентност за строително-ремонтните работи, извършени на територията на НСБ „Цар Самуил“. На 7 декември 2015 г. Община Петрич назначава комисия, която да извърши проверката на място. От констативния протокол след проверката става ясно, че в спортната база са извършени редица нарушения – няма данни строително-монтажните дейности да са съгласувани със собственика; по-голямата част от тях не отговарят на инвестиционната програма; има промяна на предназначението на част от обектите, без това да е съгласувано с компетентните органи; има преотдаване на обекти на трети лица, което е забранено от договора за наем; нито една от извършените строително-монтажни дейности нямат необходимите документи, поради което са незаконни; част от спортните съоръжения са занемарени и в изключително лошо състояние. На 12.01.2016 г. НСБ ЕАД получава и отговор от РДНСК Благоевград, че в институцията няма данни за издадени разрешение за ползване на обект НСБ „Цар Самуил“.
Едновременно с тази кореспонденция НСБ ЕАД се обръща към Министерството на здравеопазването с искане да й бъде предоставена документация за издадено разрешение за осъществяване на лечебна дейност на територията на НСБ „Цар Самуил“. Министерството потвърждава, че има издадено разрешително на „Специализирана болница за рехабилитация“ ЕООД, като лечебното заведение осъществява дейността си на адреса на НСБ „Цар Самуил“.
DCIM100MEDIADJI_0001.JPG


В резултат на събраните данни и констатираните нарушения на 01.02.2016 г. НСБ ЕАД уведомява засегнатите институции, че са взети мерки за едностранно прекратяване на договора му с „ЕТНО“ ООД, поради неизпълнението му. Нотариална покана за прекратяване на договора е връчена и на управителя на „ЕТНО“ ООД. В едноседмичен срок от получаване на нотариалната покана „ЕТНО“ ЕООД би трябвало да предложи дата и час, в които да осигури представител, който да предаде фактическата власт върху имота на представител на „Национална спортна база“ ЕАД.
На 15.02.2016 г. управителят на фирмата наемател Величка Минева изпраща уведомление до НСБ ЕАД, че имотът ще бъде предаден в 11.00 часа на 01.04.2016 г. На 30.03.2016 г. „ЕТНО“ ООД изпраща до изпълнителния директор на държавното дружество нотариална покана, в която се казва, че не може да се осъществи предаването на обекта до заплащането на сумата от 2 569 000 лева от страна на НСБ ЕАД, защото според наемателя тази сума е била вложена до този момент от него в спортния комплекс.

Comments

comments