Млади културолози и историци от ЮЗУ проведоха проучване на скални светилища в Симитлийско

Преподаватели и студенти от Катедра “Културология” и Катедра “История” към Югозападния университет в Благоевград проведоха семинар и проучване в района на Община Симитли през изминалите почивни дни (събота и неделя). Интерес за младите специалисти станаха скални светилища в района на селата Мечкул и Сенокос. Светите места в Община Симитли, стават все по-популярна дестинация за туристи и изследователи. По време на семинара освен обхождането на светилищата “Св. Мина” в Мечкул и “Св. Марина” в Сенокос, където преподавателите и студентите проведоха и етнографско проучване. То премина в разговор с един от най-възрастните хора в селото, роден през далечната 1927г. Чрез обхождането на терена и етнографското проучване студентите от ЮЗУ успяха да проследят процеса на унаследяването в областта на религията – от езичество към християнство.

Comments

comments