Младежи и предприемачи опознават европейските институции в Брюксел по покана на евродепутата Мария Габриел

Посетителска група от България е на двудневна визита в Брюксел по покана на председателя на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в нея Мария Габриел. В състава на групата са победителите в седмия ученически конкурс на евродепутата от Русе, Бургас, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Сливен, Стара Загора, Троян, Силистра, Кърджали и Тетевен, журито на конкурса, предприемачи и младежи от Бургаска област, лауреати на русенския конкурс „Виното в бита и културата на европейските народи“ и студентската изложба „Gift of love“, проведени под егидата на Мария Габриел.

Лекция за дейността на Европейския парламент постави началото на работното посещение в Брюксел. Българската група се запозна с интересни факти от историята на единствената пряко избирана от гражданите европейска институция, с процедурите за вземане на решения, с организацията и начина на работа. Домакинът Мария Габриел представи ключовите си отговорности и приоритети в дейността си в Европейския парламент, сред които особен интерес предизвикаха темите за миграцията, визовата политика и участието на жените в бордовете на дружествата. Сред коментираните въпроси по време на дискусията, в която се включиха и други евродепутати от групата на ГЕРБ/ЕНП, бяха още младежките политики, финансирането на малките и средни предприятия и актуалния въпрос за референдума във Великобритания.

Веднага след това последва среща с популярния за българите евродепутат Карлуш Коелю – докладчик за готовността на България за приемане в Шенген. Той подчерта необходимостта от по-голяма солидарност в рамките на Европейския съюз, защото без такава не биха могли да се взимат ефективни общоевропейски решения за отговор на днешните предизвикателства, като миграционната криза например. В този контекст Коелю припомни положителното становище, което вече е дал за приемането на страната ни в Шенгенското пространство като изпълнила всички условия, а Шенген е именно израз на европейска солидарност.

Визитата продължи с ролева игра в Парламентариума (посетителския център на Европарламента), където по новаторски и забавен начин групата влезе в ролята на евродепутати, водейки преговори и гласувайки европейско законодателство. Играчите бяха поставени в среда на високо напрежение, подобна на тази на истинските членове на Европейския парламент.

Двудневното посещение в Брюксел продължава с посветена на Бургас конференция „Инвестиране в регионите – моделът на Бургас“, обиколка в сградата на Европейската комисия и запознаване с изпълнителните й отговорности и посещение на атрактивния парк „Мини Европа“.

v EP 1

v EP 2

Comments

comments