Младежите у нас са с ниска гражданска активност, това показва годишен доклад на Министерския съвет

При младежите /15-29 години/ в България се отчита негативна тенденция във връзка с гражданската активност, както и незаинтересованост от политика, съобщава сайтът Economy.bg. Около 2% от младите хора членуват в младежка или хуманитарна организация, или синдикат. Също толкова са част от политическа партия, а малко над 1% участват в „друга“ неполитическа организация. Това е записано в одобрения от Министерски съвет Годишен доклад за младежта за 2014 година.
Само 28% от младите категорично заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори. Налице е висок процент недоверие в държавната и общинската администрация и антидемократични настроения сред българската младеж.
Данните от доклада сочат още, че през 2014 в сравнение с 2013 младежката безработица в страната е намаляла с 4,1%, като е достигнала 17,7%.
Над една четвърт от българските младежи спортуват, като 52% от тях са във възрастовата група 15-19 години. Наличието на спортни съоръжения и обекти е позитивно оценено от младите хора в страната. 60% от тях са на мнение, че около дома им има достатъчно спортни обекти и съоръжения.

Comments

comments