Министърът на правосъдието връчва дипломите на абсолвентите от ПИФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Министърът на правосъдието Христо Иванов ще връчи дипломите на 30 отлични студенти от ПИФ към ЮЗУ „Неофит Рилски“-гр. Благовград.

Тържествената церемонията е предвидена за утре 17 април 2015г. /петък/ от 14:00 часа в Аулата на Учебен корпус No1. По традиция те ще получат плакет от Ректора на Югозападен университет проф. д.н. Иван Мирчев за доказаните високи резултати в процеса на своето обучение.

Тази година за първи път с най-висок отличен успех в специалност „Право” е студент-чужденец от Босилеград, Сърбия. Дипломи за висше образоване ще получат 578 абсолвенти от специалностите „Право”, „Международни отношения”, „Публична администрация”, „Европеистика”, „История” и „Връзки с обществеността”.

Както всяка година, специални гости на тържеството ще бъдат представители на общинското и областното ръководства, на съда, прокуратурата и органите на обществения ред, както и на културни, образователни и бизнес организации от града и региона.

Comments

comments