Министърът на земеделието и храните откри противопожарна кула на територията на ДГС „Елешница“

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предоставя възможност на държавата да доизгради противопожарни кули в цялата страна. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на противопожарна кула на територията на ДГС „Елешница“ в с. Орцево, Община Белица. Тя подчерта, че средствата от 20 млн. евро по мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата, са напълно достатъчни и ще бъдат изградени противопожарни кули за допълване на националната система. Десислава Танева съобщи още, че другата посока, в която работи МЗХ, е изграждането на нови горски пътища и рехабилитация на вече съществуващи такива. „Горската реформа, която проведе първото правителство на премиера Борисов, доведе до възможността след 90-те години да се изграждат нови горски пътища, които да служат за превенция на пожарите и най-вече за професионално, съгласно науката, ползване на горските територии“, обясни още земеделският министър. Министърът на земеделието и храните уточни, че само за тази година на територията на страната са планирани да се изградят 535 км горски пътища и да се рехабилитират стари такива. „Югозападното държавно предприятие ще приключи тази година с 50 км изградени нови пътища, 15 км, които ще продължат да се изграждат и 100 км рехабилитирана горска инфраструктура. Това е посоката за професионално управление на горски територии“, категорична бе министър Танева. Земеделският министър съобщи, че досега са регистрирани над 300 пожара, при които са засегнати 19 хил. декара горски територии. 1560 декара от тях са с огромна щета и с нужда от залесяване. Откритата противопожарна кула днес е една от общо 9-те, изградени по напълно приключил вече проект по ПРСР 2007-2013, като общата стойност на инвестицията по него е близо 4 млн. лева и 100% от средствата са предоставени по Програмата, допълни заместник-министър Георги Костов, който също присъства на събитието. Него уважиха и Любен Татарски, началник на кабинета на министър Танева и директора на ЮЗДП, на чиято територия са новооткритите 9 кули.

Comments

comments