“Меридиан” ЕООД ще ремонтира опасната ограда на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” в Дупница

Дупнишката фирма “Меридиан” ЕООД бе избрана да извърши ремонт на опасната ограда на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” в Дупница. Фирмата всъщност беше единствената подала участие в процедурата по избор на изпълнител. Офертата на фирмата е в размер 23 685,50 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни. Меридиан са посочили 34 работни дни за реализацията на ремонтните дейности. “Строителна фирма-Рила” ЕООД също ще работи на обект в общината. Тя участва в избора на изпълнител за изграждане на подпорна стена на река Отовица в село Самораново. Сумата, предложена от участникът е 47 201,41 лв без ДДС. Те са посочили срок на изпълнение 47 календарни дни, но не по-късно от 31 декември тази година. След сключването на договорите, двете фирми ще започнат реализирането на клаузите по тях.

Comments

comments