Международната научна конференция FMNS-2015 се организира за шести пореден път от Природно-математическия факултет на ЮЗУ

Международната научна конференция FMNS-2015 се организира за шести пореден път от Природно-математическия факултет на ЮЗУ и ще се проведе от 10 до 14 юни 2015 г. в Университетски център “Бачиново”.
Съорганизатори на събитието са Съюза на учените в България – клон Благоевград, Съюзът на математиците в България, Българското географско дружество и Асоциацията на професионалните географи и регионалисти. Конференцията е подкрепена от Министерството на образованието и науката.
Международната конференция ще бъде официално открита от доц. Стефан Стефанов, декан на ПМФ, на 11 юни от 10 ч. Обръщение към участниците ще направи и ректорът на ЮЗУ проф. д.н. Иван Мирчев, който е и Почетен председател на Организационния комитет на конференцията. Поканени лектори, които ще изнесат пленарни доклади, са: акад. Тодор Николов, проф. Борислав Тошев, проф. Лъчезар Костов и проф. Предраг Джурович. Основните секции отразяват всички основни научноизследователски направления във факултета. По такъв начин, събитието представлява форум, на който всички преподаватели, докторати и изявени студенти от ПМФ и други факултети на ЮЗУ, както и учени от страната и чужбина, могат да докладват свои актуални научни и научно-приложни достижения. На конференцията ще присъстват учени от Чехия, Румъния, Полша, Словения, Турция, Гърция, Албания и други държави. В рамките на конференцията ще се отбележи тържествено 25-годишнината на ПМФ и ще се организират и проведат: Мини-конференция на тема „Изследователският подход във висшето образование по математика и информатика“, чийто Председател на Програмния комитет е академик Петър Кендеров и Кръгла маса „Енергия и устойчиво развитие”. Докладите, представени на конференцията, ще бъдат публикувани в три тома: Математика и информатика, Физика и техника, География, екология и опазване на околната среда. Докладите от секция Химия, ще бъдат публикувани в специално издание на списание “Химия”.

Comments

comments