Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации се провежда в ЮЗУ „Неофит Рилски“

В Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград се провежда Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации. Съорганизатори са Института за национална история в Скопие и Американския университет в България.
В рамките на семинара се провежда и кръгла маса „Звезди на Балканите.
В своите научни доклади участниците представят звездите на Балканите от сферата на музиката, спорта, политиката като социален и културен феномен. Фактът, че участниците са от Централна и Източна Европа дава възможност да правят сравнителен анализ, което обогатява разбирането на всички по конкретната тема – категорични са учените.

Comments

comments