Медиатор ще работи с неактивните младежи до 29г. с цел навлизането им в трудовия живот на страната

Младежки медиатор започна работа в Община Дупница по национална програма „Активиране на неактивни лица“. Ролята му е да извършва дейности, свързани с идентифициране и активиране на младежи до 29 години от общината, които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“.
Той ще изпълнява функцията на посредник между неактивните млади хора и различните институции, които предоставят подходящи социални, здравни, образователни и други услуги.
Работата на младежкия медиатор е да подпомага безработните младежи и създаването на заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности – помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, запознаване с различни техники за търсене на работа, избор на подходящо обучение, връщане в образователната система на рано отпадналите от училище и др.

Comments

comments