Масово затварят складове за дървесина в Кюстендилско

Складове за дървесина в областите Кюстендил и Перник затварят масово, съобщават от Регионалната дирекция по горите в Кюстендил, цитирани от “Стандарт”. На територията на Дирекцията са извършени регистрации на 314 склада, но за 84 от тях вече са подадени заявления, в които се твърди, че прекратяват дейността си /без посочване на мотивите/. От дирекцията се извършват постоянни проверки са спазване на нормативните изисквания в дейността им. Следи се дали са изпълнени изискванията за видеонаблюдение и как се водят необходимите дневници за постъпване и за експедиране на дървесината, които все още са на хартиен носител, но от 1 юли ще са в електронен вариант. Проверките са установили, че превозващите дървесина транспортни средства са снабдени с GPS устройства за по-добър контрол. Според експертите водеща приична за масовото затваряне на складове може да се посочат завишените изисквания.

Comments

comments