Масови проверки на на обектите за продажба на риба

Засилени съвместни проверки от представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Българска агенция по безопасност на храните се извършват в цялата страна. С наближаващия празник “Никулден” и активното предлагане на риба на пазара, контролните органи – Агенцията по безопасност на храните и Агенцията по рибарство и аквакултури увеличиха проверките в обектите, в които се предлагат риба и рибни продукти.

Целта е ограничаване и недопускане продажбата на риба на нерегламентирани места, както и на риба с неустановен произход, за да се гарантира предпазване здравето на потребителите. Основни моменти при проверките са: наличие на документи за произход на рибата; спазване на изискванията за съхранение (разделно съхранение и температурен режим на съхранение); етикетиране; срок на годност; хигиенно състояние на обектите за търговия, в които се предлага рибата и наличие на записи по системите за самоконтрол.

Експертите съветват да не се купува риба от нерегламентирани места и търговци, а само от регистрирани обекти за търговия с храни, специализирани щандове в търговските обекти, специализирани магазини за търговия с риба.

Comments

comments