Мария Габриел с номинация за „Евродепутат на годината“ за приноса й в областта на международното развитие

Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел е номинирана за годишните награди на списание „Parliament Magazine – MEP Awards 2016“ в категория „Развитие“. Престижната награда е учредена като признание за постижения на евродепутати, имащи пряко отражение върху живота на европейските граждани.

Номинацията на Мария Габриел отразява усърдната й работа в областта на развитието. Призната е като един от най-активните членове на Европейския парламент с принос за насърчаването на цялостна и последователна европейска политика за развитие. Усилията й са концентрирани за постигане на съгласуваност между вътрешните и външните политики на ЕС, за идентифициране съвместно с партньорските страни на ограничен брой приоритети за постигане на по-конкретни резултати, за включването на жените в изграждането на мира и развитието.

„Помощта на ЕС за развитие е помощ за самите европейски граждани, защото сигурността и развитието са взаимно свързани. Инвестицията в помощта за развитие означава инвестиция в стабилизирането на държави. Това е равносилно на инвестиране в нашата сигурност. Стабилността и сигурността на съседните на Европа страни е ключов фактор за стабилността и сигурността и на нашия континент. Работя за една по-последователна и концентрирана в конкретни приоритети европейска политика за развитие, защото в дългосрочен план това е ключът към трансформиране на отношенията донор-получател в такива от взаимна полза. Радвам се, че усилията ми в тази посока са оценени“, коментира Мария Габриел.

Определянето на победителите в отделните категории става чрез гласуване от всички членове на Европейския парламент до 5 февруари.

Припомняме, че Мария Габриел бе отличена за „Евродепутат на годината“ за 2013 г. в категорията „Равенство на половете“

Comments

comments