Мария Габриел: Проследяването на печалбите от трафик на хора е ключ за ефективно наказателно преследване на трафикантите

12.05.2016, Страсбург – Пълното прилагане на Директивата за предотвратяване и борба с трафика на хора е ключово в борбата с робството на 21 век. Това заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата по време на пленарния дебат за прилагането на директивата от гледна точка на пола. Тя е докладчик за Групата на ЕНП по становището, което Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи даде по обсъждания доклад.
Мария Габриел привлече вниманието върху четири основни момента за по-добър напредък в борбата с трафика на хора.
Като най-важна мярка тя отбеляза превенцията. Нужни са широки информационни кампании по проблема с трафика на хора, включително по въпроса за равенството между половете, още в ранна ученическа възраст. Образованието и обучението са крайъгълен камък за намаляване на риска от попадане в мрежата на трафика на хора.
Ранно идентифициране, подходяща помощ и закрила на жертвите е вторият момент, на който наблегна Мария Габриел. „Държавите-членки трябва да подобрят системите си за идентификация на жертвите. Необходимо е да се увеличи броя на кризисните центрове за настаняване на жертвите и укрепване на програмите за тяхната реинтеграция в обществото.“, призова тя.
Зам.-председателят на Групата на ЕНП силно подчерта необходимостта от „проследяване на парите“ на трафикантите, което представлява ключова стратегия за разследване и наказателно преследване на мрежите на организираната престъпност. Тук е важна ролята на Европол и Евроюст.
Не на последно място Мария Габриел призова за засилено сътрудничество с трети страни. „Нито Европа сама, нито държавите-членки по отделно са в състояние да се справят с това глобално предизвикателство. Само с координиран подход на международно, национално и междуинституционално ниво, можем да дадем достоен отговор“, заяви тя.
В заключение Мария Габриел поздрави европейския координатор за борба с трафика на хора Мирия Василиаду за силния й ангажимент и отдаденост по проблема.

Comments

comments