Мария Габриел призова малтийското председателство на ЕС за действия относно Директивата за жените в бордовете

„Крайно време е държавите-членки да постигнат съгласие за приемането на Директивата за жените в управителните съвети на дружествата. Въпросът все още е блокиран в Съвета и се надявам малтийското председателство да успее да придвижи въпроса напред. Колкото повече време минава, толкова повече посланието, което изпращаме на жените, искащи да видят разгърнат потенциала си, не е много положително. Жените очакват конкретни отговори.“ Това заяви зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел, която е и докладчик по темата, в дебат с малтийския министър на социалния диалог, потребителските въпроси и гражданските свободи Елена Дали. Министър Дали представи в Комисията по правата на жените и равенството между половете приоритетите на председателството на Съвета, имащи отношение към дейността на парламентарната комисия.

Следващ въпрос, който Мария Габриел повдигна, засяга ратифицирането и прилагането от държавите-членки на Истанбулската конвенция за защита на жените от насилие. Тя обърна специално внимание на необходимостта от изпреварващи действия и механизми за координация на прилагането на конвенцията, тъй като много от държавите-членки са предпазливи да я ратифицират поради притеснения за нейното правилно прилагане.

Зам.-председателят на Групата на ЕНП приветства факта, че малтийското председателство на ЕС постави Средиземноморския регион като приоритет, и в този контекст наблегна на важната роля на жените. „Сигурност и стабилност в Средиземноморието означава сигурност и стабилност в ЕС. Ролята на жените в този регион е от първостепенно значение. Жените бяха двигател на промените, които видяхме по време на Арабската пролет. Изминаха години и тяхната роля все още не е превъплътена в конкретни действия“, наблегна Мария Габриел. Тя окуражи министър Дали да бъдат предприети инициативи за насърчаване ролята на жените в Средиземноморския регион, особено в областта на икономиката и образованието

Comments

comments